När upplevelser är mobila

Vi är ett team med lång erfarenhet från sport- såväl som från den mobila-världen och vi brinner för att erbjuda en optimal upplevelse innan, under och efter sportevent.

Vårt mål är att få vara delaktiga i att få Svensk idrott att blomstra på alla nivåer samt att göra Svensk idrott till en lika stor angelägenhet som förr i tiden då ortens A-lags spelare var hjältar och idrotten var en av grundpelarna i samhället.

Vi på Billboo ser en enorm potential i mötet mellan t.ex. klubbars supporters och dagens moderna teknik. Billboo står på en mycket kraftfull plattform, såväl ur teknisk- som ur affärsmässig-synvinkel, vilken ger supporters tillgång till information som tidigare ej varit möjlig att förmedla samt helt nya intäktsmodeller för klubbar och förbund.